- Project Runeberg -  Uppfinningarnas bok /
IV. Gruvväsen och metallurgi

(1925-1939) [MARC] With: Sam Lindstedt
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
UPPFINNINGARNAS BOK IV

GRUVVÄSEN OCH METALLURGI

MINERAL OCH BERGARTER SAMT DESSAS FÖREKOMSTSÄTT - MINERALENS OCH BERGARTERNAS BETYDELSE - FYNDIGHETERS UPPTÄCKANDE OCH UNDERSÖKNING - FYNDIGHETERS TILLGODOGÖRANDE - JÄRNET, DESS FRAMSTÄLLNING OCH FÖRSTA BEHANDLING - OM ANDRA METALLER ÄN JÄRN - HÅLLFASTHET OCH PROVNING av Per Geijer, Professor, statsgeolog Harald Carlborg, Förste byråingenjör Bror Markman, Professor Gustaf Ödqvist, Civilingenjör Edvard Berglund, Bergsingenjör Paul Palén, Bergsingenjör Otto Forsman, Fil. lic. under medverkan av Knut Bildt, Överingenjör Georg Fagerberg, Bergsingenjör Gustaf Bring, Överingenjör Med 857 illustrationer Stockholm. P. A. Norstedt & Söners Förlag STOCKHOLM 1928 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 252144

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till verket.

Manuskriptet till avsnitten I—IV avslutades år 1925.


The above contents can be inspected in scanned images: bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii
I. Mineral och bergarter samt dessas förekomstsätt, av P. Geijer - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
    Inledning - 1, 2
    Eruptiva bergarter - 2, 3, 4, 5, 6, 7
    Eruptivbergarternas förekomstsätt - 2, 3, 4, 5
    Eruptivbergarternas mineral - 5, 6
    Översikt av eruptivbergarternas indelning - 6, 7
    Sedimentära (lagrade) bergarter - 7, 8, 9, 10, 11
    Metamorfa bergarter - 12, 13
    Bergarternas lagringsförhållanden (tektonik) - 14, 15, 16, 17
    Den geologiska tidsindelningen - 17, 18, 19
    De tekniskt användbara mineralen och bergarterna - 19, 20, 21, 22, 23, 24
    Icke-metalliska kemiska råämnen - 22, 23
    Mineral som användas i oförändrat skick på grund av sina fysikaliska egenskaper - 23
    Fossila bränslen - 23, 24
    Fyndigheters uppkomst - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
    Grundämnenas fördelning i jordskorpan - 24, 25
    De malmbildande processerna - 25
    Fyndigheter uppkomna genom magmatisk differentiation - 25, 26, 27
    Kontaktfyndigheter och övriga metasomatiska fyndigheter - 27, 28
    Malmgångar - 28, 29, 30, 31
    Sedimentära fyndigheter - 31, 32, 33
    Fyndigheter uppkomna genom vittring - 34, 35
    Fyndigheter uppkomna genom omflyttningar i en bergart - 35, 36
    Inverkan av regional- och kontaktmetamorfos - 36
    De fossila bränslena - 36, 37, 38, 39, 40
    Grunddragen av Sveriges geologiska byggnad - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
    Berggrunden - 41, 42, 43, 44
    Lösa avlagringar - 45
    Fyndigheter av nyttiga mineral och bergarter - 45, 46, 47
II. Mineralens och bergarternas betydelse, av H. Carlborg - 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
    Historik - 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
    Förhistoriska tiden och forntiden - 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
    Medeltiden - 59, 60, 61, 62
    Nyare tiden - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
    Tillgång och produktion av nyttiga mineral - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
    Järnmalm - 82, 83, 84, 85, 86
    Koppar - 86, 87
    Guld - 87, 88, 89
    Silver - 89, 90
    Platina - 90
    Bly - 90, 91
    Zink - 91
    Tenn - 91, 92
    Antimon - 92
    Mangan - 92
    Nickel - 93
    Krom - 93
    Volfram - 93
    Molybden - 94
    Aluminium - 94
    Kvicksilver - 94, 95
    Radium - 95
    Svavel och svavelkis - 96
    Grafit - 96, 97
    Stenkol - 97, 98, 99
    Bergolja m. m. - 99, 100, 101, 102
    Sveriges torvtillgångar - 102, 103
    Sveriges brytning av kalksten, dolomit och krita - 103
    Brytningen av fältspat och kvarts i Sverige - 103, 104
    Fosfat - 104
    Nitrat - 104
    Kalisalter - 105
    Koksalt - 105
    Ädla, halvädla och prydnadsstenar - 105, 106
III. Fyndigheters upptäckande och undersökning, av H. Carlborg - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
    Fyndigheters upptäckande och uppsökande - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
    Försöksarbeten - 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
    Malmers provtagning - 127, 128
    Bedömandet av malmers värde och fyndigheters brytvärdhet - 128, 129, 130, 131
IV. Fyndigheters tillgodogörande - 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
    Gruvbrytningens tekniska hjälpmedel - 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
    Sätten för berg- och jordarters lösbrytande, av H. Carlborg - 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
    Gruvornas energifråga, av B. G. Markman - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
    Borrmaskiner, av B. G. Markman - 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
    Borrvässningsmaskiner, av B. G. Markman - 183
    Förskrämningsmaskiner, av B. G. Markman - 184, 185
    Gräv- och lastningsmaskiner, av K. V. Bildt - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
    Mekaniska anordningar för underjordslastning, av B. G. Markman - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
    Det brutna bergets transport, av B. G. Markman - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
    Länshållning, av B. G. Markman - 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
    Personbefordring, av B. G. Markman - 250, 251, 252, 253, 254
    Luftväxling, av B. G. Markman - 254, 255, 256, 257, 258, 259
    Belysning, av B. G. Markman - 259, 260, 261, 262
    Gruvmätning, av H. Carlborg - 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
    Metoder för fyndigheters tillgodogörande, av H. Carlborg - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
    Tillredningsarbeten - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278
    Metoder för brytning av bergmalmer - 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
    Brytningsmetoder för stenkol - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
    Gruvbyggnader, av G. Fagerberg - 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
    Tillgodogörandet av alluviala fyndigheter - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
    Upptagning av sjö- och myrmalm - 327, 328
    Brunkolsbrytning - 328, 329, 330
    Torvtillverkning - 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Svavelfyndigheters bearbetande - 337, 338, 339
    Tillgodogörande av havsvattnets och saltkällornas salter - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
    Tillgodogörandet av bergsalt och kalisalter - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
    Utvinning av borax och borsyra - 353, 354
    Alunutvinning - 354, 355
    Sodautvinning - 355, 356
    Tillgodogörandet av salpeterfyndigheter - 356, 357
    Bergoljans utvinning - 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
    Brunnsborrning - 369, 370, 371, 372
    De utvunna malmernas och stenkolens mekaniska behandling, av G. Bring och H. Carlborg - 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
    Inledning - 372, 373, 374, 375
    Skrädning och sovring - 375, 376
    Krossning - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387
    Siktning - 388, 389, 390
    Siktar - 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
    Anrikningsmetoder - 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423
    Hjälpapparater i anrikningsverk - 423, 424, 425, 426, 427, 428
    Anrikningsverks anordnande - 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
    Ädelstenar och prydnadsstenar, av H. Carlborg - 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
    Stenindustrien, av H. Carlborg - 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
    Stenindustriellt använda bergarter - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
    Stenindustriella arbetsförfaranden - 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
V. Järnet, dess framställning och första behandling, av G. Ödqvist - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700
    Inledning - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546
    Järnets egenskaper och dess legeringar - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
    Järnmalmer - 500, 501, 502, 503, 504, 505
    Malmernas bränning och rostning - 505, 506, 507, 508, 509, 510
    Malmernas brikettering, agglomerering och sintring - 510, 511, 512, 513, 514, 515
    Träkolstillverkning - 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523
    Kokstillverkning - 523, 524, 525, 526, 527, 528
    Blåsmaskiner - 528, 529, 530, 531, 532, 533
    Gasgeneratorer - 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546
    Järnets första framträdande i historien - 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553
    Äldre direkta metoder för framställning av smidbart järn - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569
    Framställning av tackjärn - 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607
    Träkolsmasugnar - 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578
    Koksmasugnar - 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591
    Elektriska masugnar - 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607
    Indirekt framställning av smidbart järn - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685
    Välljärnsmetoder - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633
    Götjärnsmetoder - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682
    Torrfärskningsmetoder - 683, 684, 685
    Cementeringsmetoder - 686, 687, 688, 689
    Nyare metoder för direkt framställning av smidbart järn - 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700
    Järnsvamp - 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700
VI. Om andra metaller än järn - 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846
    Inledning och kort översikt över metallernas och metallurgiens historia, av E. S. Berglund - 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726
    Metallframställningens allmänna grunder, av E. S. Berglund - 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746
    De olika metallernas framställning, av E. S. Berglund och P. Palén - 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828
    Koppar - 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761
    Bly - 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772
    Silver - 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781
    Guld - 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789
    Zink - 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802
    Kadmium - 802, 803
    Kvicksilver - 803, 804
    Vismut - 805, 806
    Tenn - 806, 807, 808, 809, 810
    Antimon - 810, 811, 812
    Arsenik - 812, 813, 814
    Nickel - 814, 815, 816
    Kobolt - 816, 817
    Platina - 818, 819
    Aluminium - 819, 820, 821, 822, 823
    Magnesium - 823, 824
    Kalium och natrium - 824
    Mangan - 824, 825
    Krom - 825, 826
    Molybden - 826, 827
    Volfram - 828
    Legeringar, av E. S. Berglund - 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846
    Legeringar av andra metaller än järn - 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836
    Ferrolegeringar - 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846
VII. Hållfasthet och provning, av O. Forsman - 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941
    Mekanisk provning - 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887
    Konstanta (eller sällan växlande) statiska påkänningar - 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870
    Utmattningspåkänningar - 870, 871, 872, 873, 874
    Påkänningar, som äro abnorma för maskindelens arbetsändamål - 874, 875, 876, 877
    Leveransprov och s. k. teknologiska prov - 878, 879, 880
    Temperaturens inverkan på hållfasthetsegenskaperna - 880, 881, 882, 883, 884
    Hållfasthet mot nötning - 884, 885, 886, 887
    Metallografisk provning - 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941
    Tillståndsdiagram - 890, 891, 892, 893, 894, 895
    Järn-kollegeringar - 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919
    Legeringar, innehållande förutom järn och kol, även andra ämnen, specialstål - 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926
    Rostskyddsmedel och rostfritt järn och stål - 926, 927, 928
    Vällning och svetsning - 928, 929
    Andra metaller än järn och deras legeringar - 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941
Register - 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958
    Abnorma ... - 942
    Bakudistriktet ... - 943
    Brunkol ... - 944
    Drev ... - 945
    Flotation ... - 946
    Griffinkvarnen ... - 947
    Hälsingborgs ... - 948
    Kiselaluminiumjärn ... - 949
    Lakning ... - 950
    Markiskt ... - 951
    Mätstänger ... - 952
    Plungekolv ... - 953
    Roterande ... - 954
    Siktkurvor ... - 955
    Stenkol ... - 956
    Tholanders ... - 957
    Vattenspolning ... - 958
Rättelse - 959

Project Runeberg, Thu Sep 22 00:13:59 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/uppfbok/4/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free