- Project Runeberg -  Uppfinningarnas bok /
I. Teknikens naturvetenskapliga grunder

(1925-1939) [MARC] With: Sam Lindstedt
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
UPPFINNINGARNAS BOK I

TEKNIKENS NATURVETENSKAPLIGA GRUNDER

TIDEN - RUMMET - MATERIAN - KRAFTEN - RÖRELSEN - LJUDET - VÄRMET - LJUSET - MAGNETISM OCH ELEKTRICITET av Alfred Liljeström Professor vid Kungl. Tekniska Högskolan Med 1142 illustrationer Stockholm. P. A. Norstedt & Söners Förlag STOCKHOLM 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 250164

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till verket.


The above contents can be inspected in scanned images: bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii
I. Tiden - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
    Tidräkning - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
    Fundamentala tidsperioder - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    Kalenderproblem - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
    Astrologien - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
    Dagens indelning och den mekaniska tidmätningen - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
    De äldsta uren - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
    Det moderna uret - 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
    Tidsbestämning medelst vinkelmätning - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
    Vinkelbegreppet - 47, 48, 49, 50, 51
    Vinklars uppmätning - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
    Astronomisk tidsbestämning - 63, 64, 65, 66, 67
II. Rummet - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
    Spekulativ rumsuppfattning - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
    Praktiska mätningar - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
    Filosofiska skolor - 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
    Kritiska filosofer - 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
    Den geometriska vetenskapen - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
    Rumsuppfattningen grundad på mätningar - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
    Äldsta uppmätningar av världsrummet - 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
    Hipparkos fördjupar uppfattningen om världsrummet - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
    Växelverkan mellan tid och rum - 118, 119, 120, 121, 122, 123
    Den geocentriska världsbildens utformning - 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
    Den heliocentriska världsbildens genombrott - 129, 130, 131, 132, 133, 134
    Metersystemet och moderna längdmätningsmetoder - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
    Skalor och enheter - 134, 135, 136, 137, 138, 139
    Internationell standardisering - 140, 141, 142, 143, 144, 145
    Tillverkning och kontrollering av längdmått - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
    Viktigare mätinstrument - 154, 155, 156, 157
    Verkstadstekniska mätningar - 158, 159, 160, 161, 162, 163
III. Materian - 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
    Materians former och förvandlingar - 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
    Metallerna och de metallurgiska processerna - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
    Ometalliska ämnen - 172, 173, 174, 175, 176
    Kemien som spekulativ vetenskap - 176, 177, 178, 179
    Kemien som praktisk vetenskap under antiken och medeltiden - 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
    Grunden lägges till den moderna kemiska vetenskapen - 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
    Materian som vägbart ämne - 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
    Vägningsförfarandets principer - 199, 200, 201, 202, 203
    Precisionsvägning - 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
    Vågar för handelsbruk - 215, 216, 217, 218
    Samband mellan kroppars vikt och rymd - 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
    Materian som rumfyllande ämne - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
    Tomrummet ur filosofisk synpunkt - 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
    Tomrummet ur fysikalisk synpunkt - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
    Gasers rymdegenskaper - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
    Luftpumpar - 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
    Vätskors sammantrycklighet - 266, 267, 268
    Fasta kroppars elasticitet - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
    Materians atomistiska byggnad - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
    De kemiska omvandlingarnas lagbundenhet - 277, 278, 279, 280, 281
    Atomernas vikter - 282, 283, 284, 285, 286, 287
    Molekylernas byggnad - 287, 288, 289, 290, 291, 292
IV. Kraften - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
    Kraftens förskjutande verkan - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
    Kraften som vektor - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
    Tyngdens kraftverkan - 306, 307, 308, 309, 310, 311
    Problemet om kroppars jämvikt - 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
    Kraftens vridande verkan - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
    Hävstångslagen - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
    Läran om kraftpar - 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    System av vektoriella storheter och deras förenkling - 336, 337, 338, 339, 340, 341
    Den likformiga rörelsens kraftyttringar - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
    Det mekaniska begreppet arbete - 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
    Effektutveckling och dess uppmätning - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
    Energi och energiomsättning - 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
V. Rörelsen - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
    Rörelsens förlopp i rum och tid - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
    Grundläggande begrepp - 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
    Några viktiga rörelseformer - 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391
    Den stela kroppens rörelse - 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
    Rörelsen som kraftyttring - 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
    Trögheten - 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
    Det dynamiska kraftbegreppet - 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415
    Rörelseenergi - 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421
    Kraftbegreppets relativitet - 421, 422, 423, 424
    Gravitationen som rörelseorsak - 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443
    Newtons gravitationsteori - 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
    Einsteins relativitets- och gravitationsteori - 438, 439, 440, 441, 442, 443
    Rörelsens lagbundna förlopp - 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
    Systemdynamikens båda grundlagar - 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
    Den stela kroppens dynamiska egenskaper - 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
    Dynamik i förhållande till jorden - 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
    Snurror och snurrverkan - 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
    Svängningsrörelsen - 485, 486, 487, 488, 489
    Egensvängningar och tvångsrörelse - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497
    Kopplade svängningskretsar - 497, 498, 499, 500, 501, 502
VI. Ljudet - 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595
    Ljudet som rörelse - 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551
    Teorier om ljudets natur - 504, 505, 506, 507
    Huygens’ teori för elastiska vågor - 508, 509, 510, 511, 512, 513
    Ljudets hastighet i olika media - 513, 514, 515, 516, 517
    Olika slags vågor - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526
    Vågors registrering. Interferens - 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539
    Svängande strängar och luftpelare - 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551
    Ljudet som musik - 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
    Toner och tonskalor - 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558
    Mätning av tonhöjd och tonstyrka - 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567
    Samverkan av toner. Klangfärg - 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
    Ljudets tekniska utnyttjande - 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595
    Hydrofonteknik - 580, 581, 582, 583, 584
    Ultrasonorteknik - 584, 585, 586, 587, 588
    Diverse ljudtekniska frågor - 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595
VII. Värmet - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783
    Temperatur - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638
    Termometern - 597, 598, 599, 600, 601
    Termometerskalor - 602, 603, 604, 605
    Termometerkontroll - 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613
    Speciella vätsketermometrar - 613, 614, 615, 616, 617, 618
    Pyrometrar - 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634
    Den absoluta temperaturskalan - 635, 636, 637, 638
    Värmemängd och värmeinnehåll - 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664
    Värmet som spekulativt begrepp - 639, 640, 641, 642, 643, 644
    Värmets fördelning - 644, 645, 646
    Värmet som mätbar storhet - 647, 648, 649, 650, 651
    Specifikt värme - 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664
    Materians tillståndsförändringar genom värmebehandling - 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737
    Materians latenta värme - 665, 666, 667, 668, 669, 670
    Kristaller och deras omvandlingar - 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678
    Heterogena jämviktssystem - 678, 679, 680, 681, 682
    Kokning och ångbildning - 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
    Gasers tillståndsförändringar - 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701
    Köldteknik - 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709
    Vätskor och lösningar - 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719
    Kolloider och dispersa system - 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730
    Fasta ämnen. Legeringar - 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737
    Värmets motoriska verkan - 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
    Den mekaniska värmeteoriens genombrott - 739, 740, 741, 742
    Termodynamikens tekniska genombrott - 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755
    Termodynamikens vetenskapliga genombrott - 755, 756, 757, 758, 759, 760
    Termodynamik - 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783
    Termodynamikens första huvudsats - 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768
    Termodynamikens andra huvudsats - 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776
    Termodynamikens tredje huvudsats - 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783
VIII. Ljuset - 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987
    Ljusstrålarnas gång - 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826
    Ljus och skugga - 785, 786, 787, 788, 789
    Reflexionslagen - 789, 790, 791, 792, 793, 794
    Buktiga speglar - 794, 795, 796, 797, 798
    Ljusets hastighet - 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807
    Ljusets brytning - 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817
    Linser och linssystem - 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826
    Färgerna och deras uppkomst - 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850
    Regnbågens färgspel - 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835
    Ljusets spridning genom ett prisma - 835, 836, 837, 838, 839, 840
    Färgblandningar och färgsinnet - 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849
    Färgspel vid tunna, genomskinliga föremål - 849, 850
    Ljusets natur - 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904
    Teorier för spegling och brytning - 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861
    Teorier för ljusets färgverkningar - 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870
    Ljusets polarisation - 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882
    Ljusets böjning och interferens - 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896
    Ljusets hastighetseffekter - 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904
    Ljuset som energiform - 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948
    Fotometri - 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911
    Ljusenergins former och omvandlingar - 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929
    Temperaturstrålningens spektrala fördelning - 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948
    Optiska instrument - 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987
    Linsers avbildningsegenskaper - 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958
    Linsers ljusöppning - 958, 959, 960, 961
    Moderna instrumentkonstruktioner - 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974
    Optiska analysinstrument - 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987
IX. Magnetism och elektricitet - 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344
    Magneter - 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017
    Kompassen - 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996
    Jorden som magnet - 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
    Äldre teorier för de magnetiska fenomenen - 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017
    Elektrostatiska företeelser - 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068
    Ljusfenomen och mekaniska verkningar av elektriskt ursprung - 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
    Kondensatorn, elektrometern och mätflaskan - 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044
    Luftelektricitet och åskledaren - 1045, 1046, 1047, 1048
    Elektrostatiska teorier - 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068
    Elektrodynamiska och elektrokemiska företeelser - 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142
    Galvaniska element och elektrolys - 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089
    Den elektriska strömmen - 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102
    Elektrodynamiska lagar - 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112
    Växelverkan mellan materia och elektrisk ström - 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142
    Faradays experimentalundersökningar - 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195
    Elektromagnetiska energiförvandlingar - 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177
    Växelverkan mellan kraftfält, materia och ljus - 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195
    Maxwells teori - 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283
    Vektorfälts geometriska egenskaper - 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216
    Vektorfälts fysikaliska egenskaper - 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230
    Elektriska och magnetiska fält - 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257
    Elektromagnetiska vågor - 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283
    Elektricitet och materia - 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344
    Elektronteorien - 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292
    Elektricitetsledning genom gaser - 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305
    Elektroner och elektronteknik - 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321
    Atomfysik - 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344
Register - 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369
    Abbe ... - 1345
    Angreppspunkt ... - 1346
    Berthollet ... - 1347
    Cartesii ... - 1348
    Dissociationsteorien ... - 1349
    Elektronemission ... - 1350
    Filter ... - 1351
    Förskjutning ... - 1352
    Guillen ... - 1353
    Hästskosöm ... - 1354
    Kallimachos ... - 1355
    Kontakttvilling ... - 1356
    Lagar ... - 1357
    Longitudinella ... - 1358
    Metod ... - 1359
    Nipkows ... - 1360
    Perigeum ... - 1361
    Purpur ... - 1362
    Ruprecht ... - 1363
    Skjuvning ... - 1364
    Strontium ... - 1365
    Temperaturkoefficient ... - 1366
    Triklina ... - 1367
    Virvelfält ... - 1368
    Zeeman ... - 1369
Rättelser - 1370

Project Runeberg, Wed Sep 14 13:48:04 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/uppfbok/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free